Kontingenter

Som medlem af Dit Hjertes Motionsklub betaler du et årligt klubkontingent, for at være med i Dit Hjertes Motionsklub. Derudover betaler du for de aktiviteter du deltager i. 

Klubkontigent:

Enkelt medlem: 200 kr. pr. år

Familie*: 300 kr. pr. år

Pensionist**: 150 kr. pr. år

Pensionistægtepar**: 225 kr. pr år

Aktivitetskontingent:

Løbe- eller gåtræning onsdag: 200 kr. pr. år

Badminton: 150 kr. pr. sæson

Svømning: 300 kr. pr. sæson

Mandags Kick: 150 kr. pr. træningsforløb (april - september eller oktober - marts)
 

  • Dit medlemsskab giver adgang for løb søndag formiddag uden ekstra betaling.
  • Badminton og svømning betales for 1 times aktivitet og dækker betaling for en sæson fra 1/9 – 30/4.
  • Vores kontingentperiode er fra september til september.
    Melder du dig ind efter 1. februar betaler du halvt klubkontingent frem til 1. september.

  • Forudsætning for at deltage i klubbens idrætsaktiviteter er, at den enkelte er medlem af Dit Hjertes Motionsklub.


* Familiemedlemskab er for ægtepar eller samlevende og hjemmeboende børn under 18 år.

** Pensionistmedlemskab er for personer over 65 år eller hvor der modtages invalidepension. Pensionistægtepar er ægtepar, hvor begge er over 65 år.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2023