Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for indbetaling til Dit Hjertes Motionsklub.

Følgende gælder for alle handler mellem Dit Hjertes Motionsklub (CVR-nr.: 31794595) og medlemmer af Dit Hjertes Motionsklub.

For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år. For medlemmer under 18 år kan forældre foretage indbetalingen. Forældre kan ligeledes indbetale til medlemmer over 18 år.

Betaling
Du kan betale med Dankort (eller andet betalingskort som er godkendt af Dit Hjertes Motionsklub og Nets). Kontingent kan betales forud eller senest efter 3 træning. Ved forudbetalt kontingent er man sikret en plads på det pågældende hold. Deadline for indbetaling oplyses på hjemmesiden.
Ved fortrydelse refunderes kontingentet kun til og med 3. træning.
Ved overdragelse til inkasso vil medlemskab af Dit Hjertes Motionsklub blive deaktiveret, indtil udestående restancer er blevet betalt.

Ordrebekræftelse og kvittering
Straks efter indbetaling via vores hjemmeside er det muligt at udskrive en kvittering fra betalingsvinduet.

Reklamationsret
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af Dit Hjertes Motionsklub ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigtsmæssige.
Alle klager vil blive taget til efterretning i bestyrelsen.

Forbehold og priser
Vi forbeholder os retten til at ændre kontingent på hold i foreningen til sæsonstart ved både sommer- og vintersæson. Vi tager forbehold for tryk/taste-fejl.
Der er mulighed for tilmelding, så længe der er plads på det pågældende hold/aktivitet.
Alle priser der oplyses er i danske kroner. Kontingentet er momsfrit og der tillægges ikke gebyr eller andet til den oplyste pris.

Fotografering
Der fotograferes til diverse arrangementer og i enkelte tilfælde også til træningen. Fotos bruges på hjemmesiden og i PR øjemed. Hvis man ikke ønsker dette, skal der tages kontakt til Dit Hjertes Motionsklubs bestyrelse.

Aftaleperiode
Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk.

Opsigelse
Medlemskabet kan opsiges af begge parter uden varsel. Opsigelsen skal ske enten skriftligt til bestyrelsen eller via medlemmets login på hjemmesiden.

Vær opmærksom på, at betalt kontingent ikke refunderes.
Kontingentet kan kun refunderes i særlige tilfælde som omtalt ovenfor. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at tage stilling til eventuel refusion i hvert enkelt tilfælde samt eventuelt at forlange en lægeattest.
Foreningen kan uden varsel lukke medlemskabet, hvis et af følgende tilfælde gør sig gældende:
- Medlemmet overtræder de gældende retningslinjer for deltagelsen
- Medlemmet overholder ikke de gældende handelsbetingelser.